Rychlost řezání

V současné době tloušťka řezaného kovu v asi 90% je 25 mm nebo méně. V tomto rozmezí technologie plazmového řezání má nespornou výhodu, poskytují vysokou rychlost řezání. S klesáním tloušťky řezaného kovu rychlost plazmového řezání se zrychluje až 12 krát. Vysoká rychlost řezání umožňuje zvýšit výkon, díky čemuž je možné vypálit větší množství dílů v kratším čase. Právě takové CNC pálící plazmové stroje ECUT nabízí naše firma.

Kvalita řezu

Kromě rychlosti řezání dalším důležitým faktorem pří výběru zařízení pro řezání kovu, je kvalita. Obecně platí, že systém plazmového řezání poskytuje vysokou kvalitu řezání. Například, při použití systémů pro plazmové řezání vzniká minimální množství okují, které jsou velmi snadno odstranitelné. Díky vysoké rychlosti řezání výrazně klesá teplota ohřevu pracovního dílu. Systém plazmového řezání umožňuje vyhnout se deformací tenkých plechů (tloušťka 1-6 mm).

Víceúčelovost

Možnost řezat několik typů kovů je velmi důležitá při plnění mnoha výrobních operací. Proces vzniku elektrického oblouku, který leží v základě technologie plazmové řezání, umožňuje snadno provádět řezání jakéhokoli elektrovodiveho materiálů, včetně hliníku, mědi, měkké nízkolegované oceli, nerezové oceli a jiných kovů.

Náklady na řezání

Výše uvedené faktory mají přímý vliv na takový důležitý aspekt, jako cena. Takové aspekty, jako je vyšší rychlost a kvalita řezu, vylepšený výkon a víceúčelovost systému pro plazmové řezání a také menší množství sekundárních operací, zajištují výrazné snížení provozních nákladů.